Fe Plus
محصول کشور ایتالیا در بسته بندی 5 کیلوگرمی
Iron Fe Chelated with EDDHA by Ortho-Ortho 4.8 %این محصول با کلات ویژه EDDHA 6%  با برخورداری از بالاترین درصد ایزومر ارتو-ارتو(4/8)موثرترین فرمول در رفع کمبود آهن در کلیه محصولات کشاورزی می باشد این کود به سرعت وبه طور کامل در آب حل شده و هیچگونه ناخالصی بر جای نمی گذارد و در نتیجه باعث گرفتگی قطره چکانها در سیستم آبیاری قطره ای نمی شود.


درختان میوه: پیشگیری  (50-30گرم/درخت)   درمان   (100-50گرم/درخت)


انگور:          پیشگیری(10-5گرم/درخت         درمان   (10-20گرم/درخت)


صیفی جات:2  کیلو در لیترگلخانه:2-1گرم درلیتر


برای اطلاعات بیشتر، نحوه و مقدار مصرف به کاتالوگ مراجعه کنید .

کاتالوگ کاتالوگ این محصول را از اینجا دانلود کنید
محصولات مرتبط