AGRON PK 30-20
این محصول فرمولیست براساس فسفر و پتاسیم ، مشخص شده با غلظت فسفر ویژه به شکل یون فسفر
گرون پی-کآ محصولی است که می توان در طول دوره رشد گیاهان استفاده نمود، اما به طور ویژه در فصل بهار و پاییز استفاده نماییدبرای اطلاع از مقدار و نحوه مصرف به کاتالوگ مراجعه کنید
کاتالوگ
محصولات مرتبط