شرکت آسر تجارت پارسیان
شرکت آسر تجارت پارسیان وارد کننده و توزیع کننده نهاده های کشاورزی از کمپانی های معتبر اروپایی می باشد همچنین خدمات فنی مشاوره ای رایگان در زمینه تغذیه گیاهی زیر نظر کارشناس ارشد باغبانی از فعالیتهای دیگر این شرکت می باشد. به امید آنکه بتوانیم با ارائه محصولات برتر سبب افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات در کشورمان باشیم.
کاتالوگ
محصولات مرتبط